Nataša Elenkov

Nataša Elenkov

Zora Žujić-Torbica

Pažnja, pažnja! Ovde slobodna Jugoslavija, ovde slobodna Jugoslavija! Javljamo se iz oslobođenog Beograda, javljamo se iz oslobođenog Beograda! Danas su jedinice NOV i partizanskih odreda Jugoslavije, zajedno sa jedinicama Crvene armije oslobodile glavni grad – Beograd. U borbama za Beograd, neprijatelj je pretrpeo velike gubitke u ljudstvu i materijalu i nalazi se u paničnom bekstvu prema Zemunu i Pančevu. Smrt fašizmu – sloboda narodu!

Zora Žujić-Torbica, 20. oktobra 1944. godine

Žena koju proslavljamo ovog ponedeljka ratovala je u svim ključnim borbama i operacijama za oslobođenje Jugoslavije: na Neretvi, Sutjesci, učestvovala u oslobođenju Beograda. Nije imala ništa sem sopstvene hrabrosti i podrške ostalih drugarica i drugova kada je naišao vihor rata, te je sa svega šesnaest godina morala da se bori. Istorija pamti da se borila na više frontova, ali je i sama navela da joj je oslobođenje Beograda ostalo u posebnom sećanju.

Oslobođenje Beograda od okupatorskih snaga 1944. godine jedan je od najvažnijih događaja koji su se odigrali tokom Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije. Uz ogromne gubitke i uz pomoć drugova iz Crvene armije, Beograd je postao slobodan grad tog 20. oktobra 1944.

Zora Žujić-Torbica, devetnaestogodišnja devojka sa Kozare, bila je prvi glas oslobođenog Beograda. Ova partizanka je posle rata dobila pet odlikovanja, od toga i spomenicu 1941. godine.

Više o Zori Žujić-Torbici pročitajte ovde