Ženska solidarnost

Ženska solidarnost

Ženska solidarnost nikada ne spava

Saopštenje povodom targetiranja kolektiva Ženska solidarnost od strane LGBTQ+ aktivista

Biti feministkinja danas dovodi do napada i pretnji nasiljem sa svih strana političkog spektra. Prošle nedelje, Instagram profil Kvirstori i Siniša Knežević targetirali su naše članice Jelenu Riznić i Dariju Sabadoš, izneli lažne tvrdnje o našem kolektivu i pozvali na bojkot Omladinskog centra CK13 koji je ugostio naše članice na tribinama, promocijama knjiga i seminarima na temu nasilja nad ženama.

 Naše članice bile su na udaru Siniše Kneževića, koji nam preko osam meseci upućuje uvrede i pretnje. Naime, značajno stariji Knežević, u više navrata slao je privatne poruke uvredljivog sadržaja Riznić i Sabadoš u kojima komentariše njihov izgled, a na prošlonedeljnoj Instagram objavi izjavio je da je „okadio svojim prisustvom mrtvi CK13 od transfobije i TER(f)-uljaškog širenja mržnje prema svima koji se ne uklapaju u binarni heteronormativni, patrijarhalni rodni identitet”. 

Nedavno, Kneževićeva fiksacija na Žensku solidarnost dovela je do zabrinutosti naših članica i organizatora i uvođenja dodatnih mera zaštite u okviru seminara alternativnih politika: „Feministički trening uspostavljanja telesnih i psiholoških granica” na kome su naše članice Jelena Riznić i Teodora Miladinović učestvovale prošlog vikenda u Novom Sadu. 

Kao rezultat Kneževićeve objave i širenja dezinformacija, na Instagram priči profila Kvirstori okarakterisane smo kao „terf šljam koji targetira sve koji im se suprotstavljaju i ne dele njihovu mržnju prema trans ljudima i muškarcima” i kao „fantomska organizacija koja deli članstvo sa Lezbejskom i gej solidarnom mrežom, Radničkim glasom, Femrevoltom i Marksom21”.

Demantujemo tvrdnje ovih LGBTQ+ aktivista i ističemo da smo mi „neformalni feministički kolektiv koji stremi edukaciji i skretanju pažnje na sistemske probleme sa kojima se žene susreću”. Kvirstori pokazuje, uz nepoznavanje naših stavova, i nepoznavanje rada žena iz našeg kolektiva. 

Zatim, Kvirstorijev poziv na bojkot Omladinskog centra CK13 odražava nepoštovanje demokratskih procesa i trivijalizaciju bojkota, strategije direktne akcije od istorijskog značaja za, pre svega, radnički, ženski i antiratni pokret. Osnov za bojkot nije prosto taj da je širenje određenih ideja opasno već da je opasno deliti i davati platformu pojedincima koji pokušavaju da ugase demokratsku debatu upotrebom nasilja. 

S obzirom da bi svi trebalo da poštujemo slobodu govora i slobodu izražavanja, bojkot ne bi trebalo da se zasniva na moralnoj odbojnosti prema stavovima i gostima date organizacije. Drugim rečima, bojkot bi trebalo da se zasniva na pragmatičnoj proceni toga da li su organizacija i/ili njeni članovi u prošlosti napadali ili podsticali druge na nasilje. 

U duhu demokratskog društva, podržavamo kritike svih naših stavova.

Međutim, smatramo neophodnim da naši kritičari ne pribegavaju dehumanizujućem jeziku, dezinformacijama i ucenama organizacija koje bi možda sarađivale/sarađuju sa nama. 

Vezano za Kvirstorijevo i Kneževićevo nazivanje Ženske solidarnosti „terf šljamom” i „TER(f)uljaškom organizacijom” i za prethodne objave sa opisima poput „jebaćemo vam mame mrtve” uz hešteg „deathtoterfs”, podsećamo da su na prošlogodišnjoj Paradi ponosa i ovogodišnjem Osmomartovskom maršu učestvovali aktivisti ispred LGBTQ+ organizacija koji su oblepljivalji grad i delili stikere iste retorike – „anti-terf sprej” i „stop terf” – poručujući da određene feministkinje nisu dobrodošle u prostorima koji bi trebalo da budu sigurni i osnažujući za sve žene. 

Poslednjih nekoliko godina, naše saborkinje u inostranstvu koje se bore za ukidanje prostitucije i pornografske industrije takođe bivaju prozvane terfkinjama i neretko bivaju izložene fizičkim napadima od strane LGBTQ+ aktivista. TERF (u srpskom češće terfica/terfulja), akronim je koji se najčešće koristi kao pogrdna reč za feministkinje koje se zalažu za ukidanje roda kao hijerarhije između muškaraca i žena putem društvenih promena a ne medikalizacije zdrave dece i odraslih. 

TERF se koristi za ućutkivanje svih nas koje zastupamo stav da je pol, bez obzira na lični osećaj pripadnosti drugom ili nijednom od dva pola, nepromenjivo svojstvo svih ljudi i da je kategorija pola posebno bitna za zakonsku zaštitu žena, konkretno za razumevanja faktora rizika i zaštite žena u kontekstu rodno zasnovanog nasilja i za isključivo ženska prava poput zaštite od diskriminacije trudnica i porodilja.

Činjenica da je pol nepromenjivo svojstvo svih ljudi ne znači da su žene prirodno inferiorne u odnosu na muškarce već da se u trenutnom društvu polne razlike koriste na štetu žena. Naglasiti značaj kategorije pola znači razumeti da bi mi žene – „različite ali jednake” – trebalo da imamo prava zasnovana na polu i mogućnost ženskog samoorganizovanja, prava koja ne ugrožavaju nijednog muškarca, a štite sve žene.

Neki srpski LGBTQ+ aktivisti proglasili su Žensku solidarnost za TERF kolektiv kada smo pisale o udžbeniku Biologija 8, o feminističkom konceptu izbora i učešću transrodnih osoba muškog pola u ženskom sportu. 

U svetlu najskorijeg primera obesmišljavanja ženskog sporta koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, ponosne smo što smo jedini feministički kolektiv koji se ne samo oglasio povodom pitanja ženskog sporta već smo i predložile rešenje koje štiti žensku sportsku kategoriju i podržava inkluziju transrodnih osoba u sport. Ukratko, smatramo da žene nisu arbitrarni nivo testosterona u krvi i da nema mesta kompromisu kada su ženski prostori u pitanju. Bez obzira na klasu, etničku pripadnost, ili pak invaliditet, sve žene širom sveta ujedinjuje pol. 

Privatne poruke pune uvreda i uopšte pretnje nasiljem brojnih LGBTQ+ aktivista i organizacija odslikavaju patrijarhat i primer su mizoginije u novom ruhu; oni ili otvoreno napadaju ili pozivaju na napade žena, ženskih organizacija i ženskih prava, koristeći svaku priliku da nas nazivaju pogrdnim imenima, pritom izvrćući naše stavove. Koristeći se poznatom taktikom direktnog optuživanja žrtve za zločin ili prestup koji ona nije počinila (u ovom slučaju naš navodni zločin je mržnja prema transrodnim ljudima i muškarcima), oni aktivno učestvuju u stvaranju ženomrzačke atmosfere u kojoj se mnoge od nas plaše fizičke odmazde s raznih strana. 

S jedne strane imamo žene koje ne prihvataju da se nasilje nad trans osobama rešava tako što stavljamo žene pod dodatni rizik, a sa druge imamo najčešće muškarce, kako je to primer sa Kneževićem i Kvirstorijem, koji na neslaganje reaguju mizoginim uvredama i pretnjama nasiljem, ismevajući naš nažalost opravdan strah od muškog nasilja. Kako je britanska spisateljica Dž. K. Rouling to sažela: „‚Feminacistkinja’, ‚terfulja’, ‚kučka’, ‚veštica’. Vremena se menjaju. Mržnja prema ženama je večna.” 

Pozivamo sve pojedince i organizacije da osude zastrašivanje feministkinja i naših saboraca, ali i podrže rad Omladinskog centra CK13, čiji je opstanak, između ostalog, ugrožen i nacrtom Generalnog urbanističkog plana grada Novog Sada. Stojimo solidarno uz sve vas koje LGBTQ+ aktivisti targetiraju i sve vas koje se plašite da iznesete svoje feminističke stavove u javnosti. 

Nastavićemo da radimo sa i pišemo o ženama i nastavićemo da se borimo protiv svih oblika nasilja nad ženama koje LGBTQ+ aktivisti promovišu i omogućavaju; nastavićemo da ih imenujemo i upozoravamo žene i mesta koje posvedočeni nasilnici posećuju. Uz to, očekujemo od LGBTQ+ aktivista da prestanu da pišu nama i o nama, ukoliko nisu spremni da to čine bez pretnji i širenja dezinformacija. U suprotnom, bićemo primorane da sve koji nastave prijavimo odeljenju za visokotehnološki kriminal. 

Skrinšotovi Instagram objava i priča na koje se oslanjamo u saopštenju: