Zora Žujić-Torbica

Zora Žujić-Torbica Pažnja, pažnja! Ovde slobodna Jugoslavija, ovde slobodna Jugoslavija! Javljamo se iz oslobođenog Beograda, javljamo se iz oslobođenog Beograda! Danas su jedinice NOV i partizanskih odreda Jugoslavije, zajedno sa jedinicama Crvene armije oslobodile glavni grad – Beograd. U borbama za Beograd, neprijatelj je pretrpeo velike gubitke u ljudstvu i Read more…