Vahida Maglajlić

Vahida Maglajlić Uključivanje žena u borbene jedinice značilo je početak borbe protiv neprijatelja kod kuće – protiv patrijarhalnog sistema i tradicionalnih predrasuda o mestu i ulozi žene u društvu. Pretpostavlja se da je u raznim aktivnostima Narodnooslobodilačkog pokreta u periodu od 1941. do 1945. učestvovalo oko pola miliona žena iz Read more…