Detranzicija

Detranzicija Kad sam bila tinejdžerka, napravila sam izbor. Ovo su opcije koje sam videla pred sobom: Prva: mogla sam da pokušam da izgledam i da se ponašam u skladu sa patrijarhalnom slikom ženstvenosti i da se povinujem heteroseksualnim životnim ciljevima koji me nisu interesovali, niti su mi predstavljali zamislivu budućnost.