Ivanka Trohar

Ivanka Trohar Danas se sećamo narodne heroine Ivanke Ivane Trohar (1923-1944). Rođena u Fužinama (Hrvatska) u porodici siromašnih zanatlija, Ivanka nakon osnovne škole nije imala uslova za dalje obrazovanje, te je neposredno sticala znanja gde god je za to postojala mogućnost. Prilikom učenja međunarodnog jezika esperanto 1939. godine, upoznala je Read more…

Elpida Karamandi

Elpida Karamandi Elpida Karamandi (1920–1942) bila je studentkinja i mlada antifašistkinja, borkinja Narodnooslobodilčke borbe, koja je stradala u ratu i nakon njega proglašena za narodnog heroja. Za Elpidu Karamandi se pročulo u Bitolju, još dok je bila mlada gimnazijalka. Bila je aktivna u literarnoj sekciji, ali i u političkom angažmanu: Read more…

Radmila Trifunović Hitra

Radmila Trifunović Hitra Postavili smo drugaricu Hitru za instruktora OK-a. To je iz razloga što je ona danas naš najjači rukovodilac. Iz pisma Opštinskog komiteta za Požarevac upućeno Pokranjinskom komitetu KPJ za Srbiju Radmila Trifunović, zvana drugarica Hitra, bila je studentkinja medicine i antifašistička borkinja, učesnica Narodnooslobodilačkog rata, koja je Read more…