Sva pornografija je osvetnička pornografija

Sva pornografija je osvetnička pornografija Poslednjih godina sve su primetnija medijska pokrivenost, akademska istraživanja, interesovanje vlade i gnev javnosti zbog onoga što je poznato kao „osvetnička pornografija”. Ali lažno razdvajanje „osvetničke pornografije” od širenja komercijalne pornografije podriva postojeće analize. Osnove osvetničke pornografije često se shvataju kao „deljenje privatnih seksualnih slika Read more…