Kako je to bilo

„Kako je to bilo” Deo izlaganja sa sastanka NARAL-a u januaru 2004. Moji prijatelji iz NARAL-a [originalno „National Association for the Repeal of Abortion Laws” – „Nacionalno udruženje za ukidanje zakona o abortusu”] su me pitali da vam kažem kako je to bilo pre procesa „Rou protiv Vejda” [proces pred

„Pristup ‘lezi i slušaj’ je patronizirajući i ponižavajući“ – ispovijest mlade zagrebačke liječnice

„Pristup ‘lezi i slušaj’ je patronizirajući i ponižavajući“ – ispovijest mlade zagrebačke liječnice Trudnicama nigdje nije lako… Mnogo puta smo čule kako feminističke krugove optužuju za isključivanje majki, kako samo pričamo i pišemo o pravu na izbor i o abortusu. Neke i neki su stekle/i dojam da su radikalne feministkinje