Savremene bajke

Savremene bajke Bajke su odvajkada opčinjavale ljude. Od Epa o Gilgamešu do Zvezdanih ratova, bajke su nudile ne samo bekstvo u fantastične svetove i privremenu slobodu od briga svakodnevice, već su davale i univerzalne pouke. Manje je poznato da su autorke bajki uglavnom bile žene i da su se bajke Read more…