Istorijski pregled pravne diskriminacije žena

Istorijski pregled pravne diskriminacije žena Analiza društvenih sistema kroz istoriju dovodi nas do zaključka da je čitava istorija civilizacije obeležena neravnopravnošću među polovima. Sam termin pater familias podrazumevao je podređenost svih članova porodice, a naročito ženskih, glavi porodice (pater familias). Time je istorija čovečanstva označena podređenošću žene muškarcu. Monogamna patrijarhalna Read more…

Savremene bajke

Savremene bajke Bajke su odvajkada opčinjavale ljude. Od Epa o Gilgamešu do Zvezdanih ratova, bajke su nudile ne samo bekstvo u fantastične svetove i privremenu slobodu od briga svakodnevice, već su davale i univerzalne pouke. Manje je poznato da su autorke bajki uglavnom bile žene i da su se bajke Read more…