Sva pornografija je osvetnička pornografija

Sva pornografija je osvetnička pornografija Poslednjih godina sve su primetnija medijska pokrivenost, akademska istraživanja, interesovanje vlade i gnev javnosti zbog onoga što je poznato kao „osvetnička pornografija”. Ali lažno razdvajanje „osvetničke pornografije” od širenja komercijalne pornografije podriva postojeće analize. Osnove osvetničke pornografije često se shvataju kao „deljenje privatnih seksualnih slika Read more…

30. maj 2021.

30. maj 2021. Žene koje trpe nasilje mogu dobiti besplatni pregled kod lekara sudske medicine, javlja zaštitnik građana Zoran Pašalić, a prenosi „Politika”. Ovim će postupak prikupljanja dokaza u slučaju partnerskog i porodičnog nasilja biti znatno olakšan. Veliki broj slučajeva nasilja nad ženama ostaje neprijavljen zbog straha, društvene stigme i Read more…