25. jul 2021.

25. jul 2021. Glorija Ričardson, pionirka američkih građanskih prava preminula je u 99. godini. Prema istraživanju koje je sprovela lokalna nevladina organizacija Centar za javni integritet (CIP), zatvorenice najvećeg ženskog zatvora u Mozambiku su redovno primoravane od strane stražara da se bave prostitucijom za naknade od 40 do 200 evra.  Read more…

30. maj 2021.

30. maj 2021. Žene koje trpe nasilje mogu dobiti besplatni pregled kod lekara sudske medicine, javlja zaštitnik građana Zoran Pašalić, a prenosi „Politika”. Ovim će postupak prikupljanja dokaza u slučaju partnerskog i porodičnog nasilja biti znatno olakšan. Veliki broj slučajeva nasilja nad ženama ostaje neprijavljen zbog straha, društvene stigme i Read more…