30. maj 2021.

30. maj 2021. Žene koje trpe nasilje mogu dobiti besplatni pregled kod lekara sudske medicine, javlja zaštitnik građana Zoran Pašalić, a prenosi „Politika”. Ovim će postupak prikupljanja dokaza u slučaju partnerskog i porodičnog nasilja biti znatno olakšan. Veliki broj slučajeva nasilja nad ženama ostaje neprijavljen zbog straha, društvene stigme i Read more…