Ilustracija: Midjourney

Andrea Dvorkin

Seksualna inteligencija: ženska seksualnost kao njena, a ne njegova

Moguće je da postoji i seksualna inteligencija ‒ ljudska sposobnost za raspoznavanje, ispoljavanje i konstruisanje seksualnog integriteta. Seksualna inteligencija se ne bi mogla meriti brojem orgazama, erekcija ili partnera/ki; niti bi se mogla prikazati poziranjem obojenih usmina pred kamerom; niti bi je neko mogao izmeriti brojem rođene dece; niti bi se manifestovala kao zavisnost.

 

Seksualna inteligencija, kao i svaka druga vrsta inteligencije, bila bi aktivna i dinamična; bio bi joj potreban stvarni svet, neposredno iskustvo tog sveta; nametala bi, ne zadnjice, već pitanja, odgovore, teorije, ideje – u formi željе, čina, umetnosti ili artikulacije. Bila bi u telu, ali nikada ne bi mogla biti u zatvorenom, izolovanom telu, telu kojem je zabranjen pristup svetu. Ne bi bila mehanička; niti bi mogla da podnese da bude viđena kao inertna i glupa; niti bi mogla da bude iskorišćavana od drugog bez smanjenja energičnosti; a prodaja na tržištu u vidu robe nužno bi joj bila anatema, direktna uvreda njenoj suštinskoj potrebi da se suoči sa svetom u samodefinisanim i samoodređujućim terminima.

 

Seksualna inteligencija bi verovatno više ličila na moralnu inteligenciju nego na bilo šta drugo: poenta na koju su žene vekovima pokušavale da ukažu. Ali pošto se nikakva inteligencija kod žene ne poštuje, i pošto je ona osuđena na moralizam jer su je definisali kao nesposobnu za moralnu inteligenciju, i pošto su je definisali kao seksualnu stvar za korišćenje, značenje koje su žene istakle u poređenju moralne sa seksualnom inteligencijom se ne razume.

 

Seksualna inteligencija se ističe kroz seksualni integritet, dimenziju vrednosti i aktivnosti zabranjenih ženama. Seksualna inteligencija bi morala biti ukorenjena pre svega u iskrenom posedovanju sopstvenog tela, a žene postoje da bi ih posedovali drugi, odnosno muškarci. Posedovanje sopstvenog tela moralo bi da bude apsolutno i potpuno ostvareno da bi ova inteligencija bujala u aktivnom svetu. Seksualna inteligencija, kao i moralna inteligencija, morala bi da se suoči sa velikim pitanjima okrutnosti i saosećajnosti; ali tamo gde se moralna inteligencija mora petljati sa pitanjima ispravnog i pogrešnog, seksualna inteligencija bi se hvatala u koštac sa pitanjima dominacije i potčinjavanja.


Ona koja je predodređena da bude jebana nema potrebu da koristi seksualnu inteligenciju, nema prilike da je koristi, nema argument koji opravdava njeno korišćenje. Kako bi se održala seksualno pokornom, ženi se sposobnost za seksualnu inteligenciju mora zabraniti; i jeste. Njen klitoris se osporava, njena sposobnost za zadovoljstvo je iskrivljena i izvrnuta ruglu; njene erotske vrednosti su oklevetane i vređane; njena želja da vrednuje svoje telo kao sopstveno je paralizovana i osakaćena. 


Ona je pretvorena u priliku za muško uživanje, u predmet muške požude, u stvar za korišćenje; i svaki njen samovoljni izraz seksualnosti u svetu, koji je neposredovan od strane muškaraca ili muških vrednosti, se kažnjava. Korišćena je kao drolja ili kao dama; ali seksualna inteligencija se ne može manifestovati u ljudskom biću čija je predodređena svrha da bude eksploatisana kroz seks, seksom, u seksu.

 

Seksualna inteligencija konstruiše sopstvenu upotrebu: počinje sa celim telom, ne sa onim koje je već rasparčano i fetišizovano; počinje sa telom koje ima samopoštovanje, ne sa onim koje je okarakterisano prema klasi kao prljavo, razvratno, ropsko; deluje u svetu, u svetu u koji ulazi sama, slobodno i strastveno. Seksualna inteligencija ne može da živi iza zaključanih vrata, kao što nijedna druga vrsta inteligencije ne može. Seksualna inteligencija ne može da postoji u odbrambenom stavu, braneći se od silovanja.


Seksualna inteligencija ne može da bude ukrasna, lepa, čedna ili bojažljiva, niti može da živi na ishrani koja se sastoji od prezira, nasilja i mržnje prema svojoj ljudskoj formi. Seksualna inteligencija nije životinjska, ljudska je; ima vrednosti; postavlja granice koje su značajne za osobu u celosti i za ličnost koja mora da živi u istoriji i u svetu.

 

Ženama su razvoj i upotreba seksualne inteligencije pali teže nego bilo koja druga vrsta [inteligencije]: žene su naučile da čitaju; žene su stekle intelekt; žene su imale toliko kreativne inteligencije, da čak ni prezir, izolacija i kazna nisu bili dovoljni da bi je iscedili iz njih; žene su se borile za moralnu inteligenciju koja se sama po sebi odriče moralizma; ali seksualna inteligencija je sasečena u korenu zato što ženino telo nije njeno.

 

Incestuozno korišćenje devojčice je ubija. Seksualno zastrašivanje ili nasilje nad devojčicom je ubija. Nametnuta čednost je ubija. Razdvajanje jedne devojčice od druge je ubija. Pretvaranje devojčice u suprugu za muškarca je ubija. Prodaja devojčice u prostituciju je ubija. Korišćenje žene kao supruge je ubija. Korišćenje žene kao seksualnog predmeta je ubija. Prodaja žene kao seksualne robe, ne samo na ulici, već i u medijima, je ubija. Ekonomska vrednost data ženskom telu, bila ona visoka ili niska, je ubija. Držanje žene kao igračke, ukrasa ili pripitomljene pičke je ubija. Neophodnost da bude majka kako ne bi bila posmatrana kao kurva je ubija. Zahtev da rađa decu je ubija.

 

Činjenica da je ženska seksualnost predodređena, kao i da je forsirana da bude ono što muškarci kažu da jeste, ubija seksualnu inteligenciju: nema šta da razazna ili konstruiše; nema šta da otkrije osim onoga što će joj muškarci uraditi, ili kako će morati da plati ako se opire ili popusti. Ona živi u privatnom svetu – čak je i ugao ulice privatni svet seksualne upotrebe, ne javan svet iskrene konfrontacije; njen privatni svet seksualne upotrebe ima uske granice i mnoštvo datosti.

 

Nema inteligencije koja može da funkcioniše u svetu koji se fundamentalno sastoji od dva pravila koja po svojoj prirodi zabranjuju invenciju vrednosti, identiteta, volje, želje: budi jebana, razmnožavaj se. Muškarci su konstruisali žensku seksualnost i na taj način poništili šansu za seksualnu inteligenciju kod žena. Seksualna inteligencija ne može da živi u plitkoj, predodređenoj seksualnosti koju su muškarci krivotvorili za žene.

 

Seksualna inteligencija kod žena, ta najređa inteligencija u svetu muške nadmoći, nužno je revolucionarna inteligencija – suprotnost pornografskom (koje jednostavno ponavlja svet kakav je za žene), suprotnost volji da se bude iskorišćavana, suprotnost mazohizmu i mržnji prema sebi, suprotnost i od „dobre žene” i od „loše žene”. Žena ne postaje otpadnica u muškom svetu zbog toga što je „kurva”; ona to postaje posedovanjem same sebe, vlasništvom i efektivnom kontrolom sopstvenog tela, njenom zasebnošću i posebnošću, kroz integritet svog tela kao njenog, a ne njegovog. 


Prevele: Anđela Dukić, Natalija Grujović, Mima Jovanović
Izvor: Dworkin, Andrea. Right-wing women: The politics of domesticated females. Women’s Press, 1983.