Ženska solidarnost

Ženska solidarnost

Saopštenje povodom odgovora Republičkog javnog tužilaštva za slučaj Jagodina

Prenosimo saopštenje koje su sastavile aktivistkinje ASTRE i AŽC-a. Peticiju Zahtev za hitnu reakciju Republičkog javnog tužilaštva povodom slučaja organizovane seksualne eksploatacije devojčica i žena u Jagodini možete potpisati ovde.

Republičko javno tužilaštvo odgovorilo je na Zahtev organizacija – članica Mreže žena protiv nasilja i Antitrafiking mreže, da
hitno, odgovorno i u skladu sa svojim ovlašćenjima reaguje u slučaju potencijalne organizovane seksualne eksploatacije žena i devojčica u Jagodini. Odgovor je, moramo priznati, usledio brzo, samo devet dana nakom slanja zahteva, tako da bar u ovom segmentu možemo reći da je RJT reagovalo hitno. I samo to. Ako pogledamo odgovore na konkretna tri zahteva koja su uputile ženske organizacije, RJT je odgovorio mlako i neodređeno.

 

Da podsetimo, grupa ženskih organizacija – članica Mreže Žene protiv nasilja i Antitrafiking mreže − uputila je sledeće zahteve Republičkom javnom tužilaštvu i pozvala ga da hitno, odgovorno i u skladu sa svojim ovlašćenjima reaguje, tj. da:

  1. Ispita navode svedoka i u skladu sa tim kategoriše slučaj potencijalne organizovane trgovine ženama i devojčicama u Jagodini, i prosledi ga Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

ODGOVOR RJT: Imajući u vidu da je u navedenom krivičnom predmetu predistražni postupak u toku i da sva važna pitanja za donošenje odluke u konkretnom slučaju zavise od rezultata prikupljenih dokaza, smatramo da je u ovoj fazi postupka preuranjeno za odlučivanje o eventualnoj promeni stvarne nadležnosti.

 
  1. Pozove žrtve i svedoke ovog krivičnog dela da se jave i pritom im garantuje punu zaštitu tokom i nakon sudskog postupka.

ODGOVOR RJT: U odnosu na navode Zahteva da Republičko javno tužilaštvo pozove potencijalne žrtve i svedoke navedenog krivičnog dela da se jave i da im tom prilikom garantuje punu zaštitu i bezbednost tako što će im dodeliti status zaštićenog svedoka, ukazujemo da su članom 105. Zakonika o krivičnom postupku propisani materijalni i formalni uslovi za sticanje statusa zaštićenog svedoka, tako što zakonodavac u stavu 1. ovog člana jasno propisuje: „Ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi svedok davanjem iskaza ili odgovorom na pojedina pitanja sebe ili sebi bliska lica izložio opasnosti po život, zdravlje, slobodu ili imovinu većeg obima, sud može rešenjem o određivanju statusa zaštićenog svedoka odobriti jednu ili više mera posebne zaštite.“

 
  1. Redovno obaveštava javnost o toku istrage, naročito imajući u vidu društveni značaj i težinu celog slučaja, kao i činjenicu da su potencijalno optuženi nosioci vlasti.

ODGOVOR RJT: Ujedno vas obaveštavamo da Više javno tužilaštvo u Kraljevu izveštava javnost o toku predistražnog postupka.

 

Potpisnice Zahteva smatraju da ovi odgovori RJT potvrđuju dosadašnji ignorantski stav instutucija u odnosu na važnost i težinu potencijalnog krivičnog dela, naročito imajući u vidu da je, ukoliko su navodi svedoka tačni, glavni osumnjičeni za organizovanu seksualnu eksploataciju žena i devojčica u Jagodini nosilac vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i da je reč o potencijalno velikom broju na težak način oštećenih žena i devojčica.

 

Smatramo da:

1. Ukoliko su navodi svedoka koje smo čuli u medijima tačni – a Više javno tužilaštvo u Kraljevu je do sada dodatno ispitalo oko 30 svedoka, u ovom slučaju ima elemenata organizovanih kriminalnih radnji.

 

2. Sigurnost svedoka i potencijalnih žrtava je već ugrožena, ako imamo u vidu da je nosilac vlasti u Jagodini, potencijalno optuženi, u medijima, u više navrata izjavio da on čak i ako su svedoci i žrtve zaštićeni može da sazna njihova imena, te zbog toga RJT ima obavezu da dodatno osnaži i javno pozove svedoke i potencijalne žrtve i garantuje im zaštitu.

 

3. Na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu nema nikakvih informacija vezanih za ovaj slučaj. Pretragom objava na internetu, ovo se tužilaštvo jedino oglasilo demantijem nakon izjave Marinike Tepić da će ovaj predmet preuzeti Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu.

 

ODGOVORI Republičkog javnog tužilaštva potvrđuju dosadašnji ignorantski stav nadležnih institucija, tonom umanjuju težinu slučaja, a izbegavanjem proaktivnog odnosa omalovažavaju potencijalne žrtve. Zbog toga, još jednom pozivamo RJT na odgovornost prema potencijalnim žrtvama ovog i svih sličnih dela, i podsećamo da je ovo slučaj na kome treba pokazati da smo pred zakonom svi jednaki i da doista postoje institucije koje štite prava građanki i građana.

Zahtev ženskih organizacije je nakon slanja RJT postavljen onlajn na potpisivanje. Do sada je zahtev potpisalo 811 pojedinaca/pojedinki i organizacija.

***

POZIVAMO još jednom POTENCIJALNE ŽRTVE ovog i sličnih slučajeva DA NAM SE JAVE na 011 785 0000, sos@astra.rs. Garantujemo im anonimnost i podršku, i podsećamo da su im sva prava i pomoći zagarantovane zakonima Republike Srbije bez obaveze učestvovanja u istražnom i sudskom postupku.

Odgovor Republičkog javnog tužilaštva u celini, možete naći na ovom linku.