Saopštenje povodom zabrane održavanja „Čitalačkog kluba Ženske solidarnosti o rodno kritičkom feminizmu” u Biblioteci grada Beograda

U ponedeljak, 10. aprila u 19 časova u Čitaonici fonda umetnosti Biblioteke grada Beograda planirale smo da održimo čitalačko veče na temu rodno kritičkog feminizma. Zadati tekstovi bili su radovi dr Nade Sekulić, redovne profesorke na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Ane Vuković, naučne saradnice Instituta društvenih nauka. Izabrani radovi trebalo je da budu osnova za diskusiju o suprotstavljenim perspektivama na temu nekih od konflikata između feminizma i trans aktivizma, odnosno ženskih prava i trans prava. Čitalačko veče je za cilj imalo da doprinese promociji društvenih nauka, žena u društvenim naukama i naučnoj pismenosti, a obe autorke su bile pozvane da prisustvuju i doprinesu diskusiji, na šta su i pristale.

 

U petak, 7. aprila pred kraj radnog vremena, udruženje građana „Da se zna” uputilo je zahtev za otkazivanje našeg događaja Biblioteci i javnosti. Ovo udruženje je, pozivajući se na Zakon o zabrani diskriminacije koji „prepoznaje kategoriju rodnog identiteta kao osnov po kom se može vršiti diskriminacija,” u svom dopisu objavljenom na novinskom portalu N1 navelo da Biblioteka kao „tako važna javna institucija ne bi smela da ugosti ovakav događaj“ jer se time „jasno podstiče netolerancija prema transrodnim osobama,” kao i da bismo „u ime tobožnje slobode govora i borbe za ženska prava, raspirivale netrpeljivost prema jednoj već veoma ranjivoj i ugroženoj grupi.”

 

Demantujemo tvrdnje ovog udruženja i osuđujemo sve organizacije, pojedinke i pojedince koji su zahtevali od Biblioteke grada Beograda da otkažu naše čitalačko veče o rodno kritičkom feminizmu, kao i odluku direktorke Biblioteke Jasmine Ninkov da otkaže događaj.

 

U ponedeljak, 10. aprila u prepodnevnim časovima, nakon ponovne potvrde o održavanju, poslale smo podsetnik o čitalačkoj večeri svim prijavljenim i pozvanim učesnicama i učesnicima. Neposredno nakon toga i tik pred slanje poziva medijima da prisustvuju događaju o kojem je „Da se zna” podelilo netačne i nepotpune informacije uz zahtev za njegovo otkazivanje, dobile smo obaveštenje da je direktorka Ninkov odlučila da ipak otkaže čitalačko veče.

 

Otkazati događaj i umesto njega ponuditi debatu sa udruženjem koje je zahtevalo otkazivanje predstavlja neprepoznavanje prirode zakazanog događaja — analizu i diskusiju o različitim „stranama” — i svođenje političkog pitanja na lično pitanje dveju organizacija od kojih je jedna, u ovom slučaju udruženje građana „Da se zna”, izričito naglasila da [rodni identitet] ne sme biti [stvar] debate.

 

Rodno kritički feminizam definiše rod kao društvene norme i očekivanja, tj. skup stereotipa nametnutih ženama i muškarcima na osnovu pola (verovanje da žene treba da se ponašaju u skladu sa svim onim što se u datom trenutku smatra ženstvenim, a muškarci sa svim onim što se u datom trenutku smatra muževnim). Kao takav, rod je društveni problem za koji su nam, kako filozofkinja Holi Loford-Smit kaže — potrebna društvena, a ne individualna rešenja. Žene, kao društvena grupa, imaju zajedničku istoriju ugnjetavanja i mi smatramo da je neophodna mogućnost samoorganizovanja po tom osnovu.

 

Otkazivanje uz ponudu debate predstavlja zabranu slobode izražavanja, okupljanja i diskriminaciju nas na osnovu političkog uverenja. Sučeljavanje različitih političkih pozicija nije moguće ukoliko jedna od strana brani drugoj pravo na javno izražavanje mišljenja. Ironično, u zadatom tekstu dr Vuković objašnjava da trans aktivisti pokušavaju i uspevaju da cenzurišu „kroz ideologiju ljudskih prava onemogućava svako drugačije i nepoželjno mišljenje, unapred odbija dijalog i sučeljavanje sa predstavnicima različitih stanovišta.” Prema rečima zaposlenih u Biblioteci, ovo je prvi događaj protiv kojeg je na ovaj način vođena kampanja i koji je zbog toga otkazan.

 

Uz to, pre stupanja u saradnju sa Bibliotekom, u kojoj smo već održale dva događaja — čitalačko veče o antifašističkom nasleđu žena sa prostora bivše Jugoslavije i panel diskusiju o materinskim pravima i radničkim pravima žena — predočile smo im da imamo osnovane sumnje da su nam dve organizacije, kulturni centri „Magacin” i „Krokodil”, otkazali događaje na temu seksualnog nasilja nad ženama usled pritužbi trans aktivista. Izričito smo naglasile Biblioteci da nam je transparentnost u saradnji ključna i da nas, ukoliko smatraju da neki događaj neće moći da se održi u njihovim prostorijama, o tome blagovremeno obaveste kako bismo imale dovoljno vremena da nađemo alternativni prostor.

 

Otkazivanje događaja svega šest sati pre nego što je trebalo da se održi predstavlja čin nepoštovanja organizatorki, nepoštovanje vremena svih onih koji je trebalo da prisustvuju, a, s obzirom da je u pitanju događaj participativnog tipa, i nepoštovanje truda koji smo svi uložili u čitanje i promišljanje zadatih tekstova.

 

Podsećamo da je Biblioteka ustanova od opšteg interesa, osnovana radi obezbeđivanja uslova za ostvarivanje prava građana na slobodu izražavanja i na sticanje i korišćenje znanja, te ona ne bi trebalo da podleže zastrašivanju od strane nevladinog sektora koji se protiv neistomišljenika ne bori smislenim argumentima, već pretnjama o cenzuri i cenzurom. Kako član 43 Ustava Republike Srbije garantuje slobodu misli, savesti i uverenja, smatramo da različitost mišljenja, ideja i teorija treba razmenjivati i unapređivati, a ne cenzurisati.

 

Otkazivanjem ovog događaja Biblioteka je delovala u suprotnosti sa članom 2 i članom 5 Zakona o bibliotečkoj-informacionoj delatnosti, kao i članovima 17, 20, 22 Statuta. Takođe podsećamo da se prema članu 16 Statuta, Biblioteka finansira iz budžeta grada Beograda, kao i iz republičkog budžeta te je tako dužna da svoje usluge pruži svim građanima i građankama bez diskriminacije. Nadalje, smatramo da je prekršena zabrana diskriminacije na osnovu političkog uverenja iz člana 21 Ustava.

 

Pozivamo sve zainteresovane da u jeku cenzure pročitaju radove dr Vuković i dr Sekulić — „Circulus vitiosus dihotomije pol/rod — feministička polemika sa trans aktivizmom” i „O “prirodi” jednog političkog spora: heteronormativnost, transrodnost i ugrožavanje prava žena” — o kojima je bilo predviđeno da diskutujemo na događaju koji je Biblioteka grada Beograda zabranila pod pritiscima kampanje udruženja „Da se zna”.