Til Svon

Periodično potkrepljenje u vezama

EKSPERIMENT: PERIODIČNO I KONTINUIRANO POTKREPLJENJE/NAGRAĐIVANJE

Želim da zamislite da postoji laboratorija, i u laboratoriji pacov u kavezu. Naučnici u laboratoriji proučavaju ponašanje. U jednom uglu kaveza za pacove nalazi se mala poluga. Svaki put kad pacov pritisne polugu, izlazi kuglica hrane. Nepotrebno je reći da je pacov zaokupljen pritiskanjem ručice i vađenjem loptica hrane koje izlaze svaki put kada pritisne ručicu. Dakle, naučnici se pitaju šta će se dogoditi ako uklone hranu kada pacov pritisne polugu. Pacov pritiska polugu i na kraju shvata da to neće dati nikakvu hranu i zbog toga gubi interesovanje za polugu i zaokuplja se drugim stvarima.

 

Zajedničko tim eksperimentima je postojanje predvidljivog obrasca u pogledu očekivanja. To se naziva kontinuirano potkrepljenje. U prvom eksperimentu obrazac je bio sledeći: „Pritisnem ručicu i mogu očekivati da će izaći hrana“. U drugom, obrazac je: „Pritisnem ručicu i mogu očekivati da ništa neće izaći“. Nakon toga su se naučnici zapitali šta će se desiti ako obrazac postane nepredvidiv.

Šta će se desiti ako pacov kada pritisne polugu, nepredvidivo, bez određenog redosleda, nekada dobije hranu, a nekada ne? Pretpostavljali su da će pacov postati frustriran i na kraju izgubiti interesovanje. Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Iznova i iznova, svaki pacov je postao apsolutno opsednut polugom i zanemario sve druge aktivnosti, a stanje je počelo da se pogoršava. Pacov je bio uključen u eksperiment sa periodičnim nagrađivanjem, a takav pristup stvorio je zavisnost.

 

Takođe, kada su naučnici u sledećoj fazi eksperimenta prvo primenili periodično nagrađivanje, a kasnije prešli na pristup kontinuiranog nagrađivanja pri kom pacovi uopšte ne dobijaju hranu kao odgovor na pritiskanje ručice, pacov je ostao opsednut polugom, uprkos tome što ne bi dobio ništa. Pacov se navikao na vremenske periode u kojima nije bilo hrane. Međutim, periodično nagrađivanje je stvorilo upornost kroz otpor.

 

Periodično nagrađivanje podrazumeva mnogo više od samog nagrađivanja i dobijanja željenih ishoda. Pretpostavimo da se periodično nagrađivanje odnosi na ishode koje želite i koji se dodeljuju nedosledno, nepredvidivo i povremeno. Uz to, periodično nagrađivanje odnosi se i na stvari poput pravila i ličnih granica koje se sprovode isključivo nedosledno, nepredvidivo i povremeno.

To dovodi do toga da se ljudi zbune i/ili prestraše oko stupanja u vezu sa osobom koja postavlja pravilo ili granicu, ili obrnuto, da pomeraju granice dok ne dobiju ono što žele od osobe koja postavlja pravilo ili granicu.

 

Automati

 

Periodično nagrađivanje stvara zavisnost. Razmislite o kocki. Kockanje je zavisnost koja počiva na osnovama periodičnog/povremenog nagrađivanja. Ako sedite za automatima, možete pokušati da predvidite obrazac nagrade, ali nećete uspeti. Nasumično je, ali učinak koji dolazi kao rezultat iskustva slučajne nagrade stvara opsesiju. Postajete vlasništvo igre.

 
 

PERIODIČNO NAGRAĐIVANJE U VEZAMA

 

Moramo da osvestimo i to da su neki od nas u odnosima koji su bazirani na periodičnom nagrađivanju. U toj vrsti odnosa stvari koje su nam potrebne, poput ljubavi, dodeljuju se nedosledno, nepredvidivo i povremeno. No, činjenica da se povremeno dodeljuju čini da ostanemo u odnosu. Postajemo vlasništvo odnosa.

 

U takvom odnosu stvara se očaj i potreba da dobijemo ono što u tom odnosu ištemo (ljubav, pažnju, nežnost i slično), makar dobijali samo delić toga. Dobijanjem tih mrvica osetimo olakšanje nalik na nirvanu, te počinjemo da jurimo taj osećaj i činimo sve što možemo kako bismo ga ponovo osetili.

Ako ste u takvoj vezi, ili ste naučnik koji muči pacova potencijalnom dozom hrane ili ste pacov u kavezu u ciklusu muka. Bez obzira na sve, ako ste u odnosu gde postoji periodično nagrađivanje, u nasilnoj ste vezi. Zlostavljanje je zlostavljanje, bez obzira na svesnu nameru.

 

Periodično nagrađivanje se može desiti sa bilo kojom potrebom ili željom koju imamo. Naročito je prisutno u odnosima u kojima imamo emotivne potrebe – potrebe poput povezivanja, pripadanja, uvažavanja, privrženosti i odanosti, da nabrojimo samo neke.

 

Neki ljudi se plaše intimnosti i bore se sa nesigurnim stilovima vezivanja, poput izbegavajućeg stila vezivanja. U tom slučaju, oni nesvesno pokušavaju da se reše straha od veze tako što preuzimaju kontrolu nad vezom. To rade tako što periodično nagrađuju partnera, čak i onda kada nisu svesni da to rade.

Njihovi partneri postanu ovisni o njima, očajni za periodičnim momentima intime koje dobijaju. Primer toga je čovek koji provede predivnu noć sa tobom, pričate i duboko se povežete, da bi idući dan izbegavao tvoje pozive, ponašao se kao da ste stranci i povukao se. Zatim, nasumično, opet se javlja, naročito kad vidi da se vi povlačite. Klasične „toplo-hladne veze“ obično spadaju u tu kategoriju.

 

Nasilne veze

 

Neke osobe svesno primenjuju periodično nagrađivanje. To je naročito tačno za osobe sa psihičkim poremećajima koji spadaju u kategorije poremećaja ličnosti, poput, npr. određenih tipova graničnog poremećaja, narcizma ili sociopatije. Oni započinju veze sa namerom da ih od samog početka kontrolišu (kako vezu, tako i partnera/ku).

Pored taktika emotivnog zlostavljanja koje koriste, poput gaslajtovanja, oni ispunjavaju ili ne ispunjavaju neke potrebe partnera. Ispunjavaju ih ili nasumično što je dovoljno da se razvije ovisnost o partneru, ili ih ispunjavaju kao odgovor na ponašanje partnera koje žele da vide. Primer toga je žena koja odbija da vodi ljubav sa suprugom dok on ne prekine sve odnose sa njegovom porodicom.

Ili muškarac koji tuče svoju suprugu ili emotivno zlostavlja, ali povremeno kaže „izvini“, vodi je na mesta koja želi da poseti i kupuje joj ono što je htela da ima već mesecima. Izuzetno je važno napomenuti da periodično nagrađivanje može biti mnogo podmuklije i teže za raspoznavanje od tih očitih primera.

 

U takvim vezama, osoba koja kontroliše obično periodično nagrađuje svog partnera, da bi kasnije u potpunosti povukla nagrađivanje. Na primer, ona periodično ostvaruje bliskost sa svojim partnerom, samo da bi kasnije u potpunosti odbila bliskost. Uprkos tom potpunom povlačenju nagrade, u primeru pre – odbijanju bliskosti, partner ostaje u odnosu i uporno pokušava da ostvari bliskost jer se već navikao na periode ,,gladi“ i istreniran je tako da periodično ipak dobe bliskost koju želi.

Na taj način se oslanja samo na nadu da će dobiti ono što želi. Teži ka tome više nego ikad zbog bliskosti koju je periodično dobijao u prošlosti, a koju možda u stvari nikad više neće dobiti.

Periodično nagrađivanje stvara ,,glad“ unutar bića, a osoba koja praktikuje periodično nagrađivanje postavlja se u poziciju potpune i apsolutne kontrole. Uvek ćete moći da primetite periodično nagrađivanje u nasilnim vezama. Iz takvih veza je najteže izaći zbog njihove prirode – to nije veza, to je zavisnost. Takva veza je zavisnički odnos i njenim napuštanjem telo je u stvari prinuđeno na odvikavanje.

Osoba koja je na suprotnoj strani periodičnog nagrađivanja (ona koju partner periodično nagrađuje) ostajaće u vezi, pogoršavajući svoje stanje, očajnički pokušavajući da otkrije obrazac nagrađivanja tako da uspe da kontroliše uslove veze i dosledno dobija ono što joj treba ili ono što želi od partnera.

Mešajući analogije na primer: „Ako primetim da ne dobijam ‘nagradu’ od svog partnera kada je prisutan određeni prijatelj, onda ću se otarasiti tog prijatelja kako bih dobila tu nagradu“. Osoba će na kraju odnosa periodičnog nagrađivanja možda promeniti sve u vezi sa sobom i izgubiti svoje ja u potpunosti kako bi to postigli.

 

Svi verovatno poznajete ili ste poznavali takvu osobu u svom životu. Ona stupi u vezu i pogorša se, retko je viđate i u potpunosti se povinuje željama svog partnera, do stepena da ponekad u potpunosti promeni svoju ličnost i interesovanja, šta joj se sviđa a šta ne, kako bi se ogledala u partneru.

 

Evo još jednog primera periodičnog nagrađivanja. Zamislite muškarca sa ženom koja pobesni i natera ga da spava u drugoj sobi danima onda kad on ne uradi upravo ono što je ona tražila od njega. Njen partner mora da uradi sve kako bi povratio njenu bliskost. Vremenom, proizvoljno ili ukoliko on nađe način da uradi pravu stvar, ona mu može ponovo pružiti bliskost koju je želeo.

Radeći to ona ga trenira da se ponaša na način na koji ona želi. Njemu je laknulo zbog bliskosti koju mu je pružila jer je njegova glad utoljena, zbog čega on intenzivnije doživljava osećanje ljubavi. On misli da je sigurno mnogo voli baš zbog intenzivnog osećaja olakšanja vezanog za bliskost koju je ponovo ostvario s njom. Nakon toga, u potpunosti će se promeniti kako bi izbegao ponavljanje potencijalne kazne, te osigurao sebi bliskost sa njom koja mu je potrebna.

Takođe, potrudiće se da vezu učini što je moguće izvesnijom, kako bi obezbedio sigurnost sebi i kako bi osigurao zadovoljenje svojih potreba.

 

Šta se nalazi sa druge strane svake zavisnosti? Ono što očajnički želite da izbegnete. Ostajete zavisni i ne popuštate jer popuštanje znači prepuštanje onome što istinski želite da izbegnete, kao što je osećaj nesigurnosti, osećaj izolovanosti, osećaj nepripadanja, usamljenosti, praznine.

 

KORENI U DETINJSTVU

 

Ukoliko se suočavamo sa periodičnim potkrepljenjem ili nagrađivanjem kao odrasli, u emotivnoj vezi, to je (najverovatnije) zato što smo taj obrazac doživeli u najranijim odnosima sa osobama koje smo voleli, kao što su, na primer, majka i otac. Odaću vam tajnu, uvek ćete neprestano želeti i voleti roditelja ili osobu koja je na taj način postupala sa vama.

 

Zamislimo da zakoni privlačnosti ne postoje i da ste u stvari u detinjstvu imali dosledne odnose, a onda se kao odrasla osoba zadesili u nedoslednim vezama. Ukoliko ste doživeli potpunu doslednost u emocionalnim odnosima u detinjstvu, posebno kada su u pitanju vaše emocionalne potrebe, a zatim sreli osobu koja praktikuje periodično potkrepljenje/nagrađivanje, vi biste bili iritirani takvim ponašanjem i napustili biste takav emocionalni odnos.

U slučaju da smo odrastali uz periodično nagrađivanje, mi smo naučili da ljubav tako treba da izgleda i da to što osećamo jeste ljubav. Provodimo život u prilagođavanju partnerima koji nas ne vole dosledno, sve vreme želeći da ih promenimo u one koji to čine, što smo oduvek želeli od naših roditelja. Setite se ljudi iz vašeg najranijeg detinjstva. Da li je iko od njih zadovoljavao vaše potrebe (posebno emocionalne) nedosledno, nepredvidivo i samo povremeno?

DOSLEDNOST JE KLJUČ

 

Ukoliko se nalazite u vezi u kojoj je prisutno periodično potkrepljenje/nagrađivanje, nema sredine. Doslednost je jedini odgovor. Ili je potrebno da se u vezi razvije doslednost ili je potrebno da se oslobodite veze u kojoj ste. Doslednost je ključna u emotivnim vezama. Ne možete graditi siguran odnos i vezu bez nje.

Tako da, ili ste u vezi sa partnerom koji je voljan da bude svestan tog obrasca ponašanja i da svesno radi na tome da ga promeni sa vama ILI ste u vezi sa nasilnim partnerom koji nema nameru da menja svoj obrazac ponašanja. Oni koji nemaju nameru da menjaju taj obrazac to ne čine jer im on kao takav omogućuje kontrolu da vas drže kao pacova u kavezu. Vi patite, dok oni svoju šapu opsesivno drže na ručki kako bi bili sigurni da će njihove potrebe biti zadovoljene.

 

Ako ste u vezi sa partnerom tog tipa, imate razloga za strah. Njima ne možete verovati jer je njihova namera da, svesno ili nesvesno, žrtvuju vašu dobrobit zarad cilja potpune kontrole. Želja da imaju kontrolu nad vama takođe ima svoje korene u traumi koju su doživeli. Ipak, pre nego što upadnete u zavisnički obrazac razmišljanja da možete da ih izlečite i promenite, morate znati da je vrlo malo verovatno da će iko, a ponajmanje vi, biti u mogućnosti to da uradi.

Vi nećete moći to da uradite jer kontrolisanje vas njima ide u korist. Kontrolisanjem partnera oni izbegavaju suočavanje sa svojim mračnim stranama. Jedina osoba koja može odlučiti da se suoči sa njihovim mračnim stranama jesu oni sami. Većina takvih osoba će vam reći da „hoće da se suoče sa svojim problemima“ zato što vas, govoreći vam to, oni periodično nagrađuju.

Oni nemaju iskrenu nameru da reše svoj problem, već daju lažna obećanja, nalik na mamac, i samo žele da izgleda kao da će to uraditi. Sve to služi tome da vas drže na udici. Ukoliko ste u vezi tog tipa, došao je momenat da shvatite da sve vreme ulažete u veru u nešto čemu se nadate da će se dogoditi, a ne u opažanje onoga što se zaista događa. Gajenjem nade održavate status quo, odnosno postojeće stanje, i u vezi ste sa fantazijom. To nije svesna kreacija. To je, u stvari, oblik poricanja.

 

Sećate se kako sam ranije spomenula da je za periodično nagrađivanje takođe potrebno da se lične granice ne održavaju dosledno? To je uloga koju osoba koja „prima nagrade“ mora da preuzme. Vi sami izneveravate svoje granice, nedosledno ih postavljate i održavate, kako biste zagarantovano dobijali „nagradu“ koju želite od osobe s kojom ste u vezi. Vaše sopstvene granice postaju kao žetoni u kazinu.

Spremni ste da ih se odreknete kako biste dobili ono što želite. Takva veza je transakciona. Ako ga dublje sagledate, ovo je odnos koji počiva i opstaje na kontroli. Ukoliko ste sa ove strane odnosa periodičnog nagrađivanja, druga strana pokušava da uspostavi kontrolu time što vam daje ono što vam je potrebno – ili proizvoljno, ili kao odgovor na ponašanja koja želi da vidi kod vas.

Odustajanjem od svojih granica vi pokušavate da uspostavite kontrolu i dobijete ono što želite da vam daju. To je dinamika kontrole sa obe strane. Tako da, najpre morate biti jasni u uspostavljanju svojih granica, a onda biti VEOMA dosledni u njihovom održavanju.

 

KAKO USPOSTAVITI DOSLEDNOST U VEZI

 

Da ponovimo, ukoliko ste sa partnerom koji iskreno želi da uspostavi doslednost sa vama, kao i da stvori emocionalno sigurnu vezu (i koji ne govori to samo u stilu periodičnog nagrađivanja), morate uraditi sledeće:

 

Vi morate raditi na uspostavljanju i doslednom održavanju vaših ličnih granica. Ne odustajte od osećaja sopstvene vrednosti. Ne odustajte od svoje dobrobiti, od onoga što vam se sviđa ili ne sviđa, od svojih vrednosti, bez obzira na to koliki pritisak partner vrši na vas. Kada kažete „Ne“, to znači „Ne“ i u tome ne popuštajte.

Nikad nemojte da pretite ukoliko niste 100% sigurni da ćete istrajati u tome. Nikad ne obećavajte ukoliko niste 100% sigurni da možete da održite obećanje. Prestanite da zanovetate ili preklinjete svog partnera. Ukoliko vam ne pružaju ono što vam je potrebno i nakon toga što ste jasno rekli šta vam treba, pronađite to na drugom mestu. Procenite i odlučite tačno koliko možete i želite da uložite u vezu pre nego što stupite u nju. Budite dosledni svom istinskom ja najviše koliko možete, tako da ne ostavite prostora za manipulaciju drugih ljudi.

 

Oni moraju da budu dosledni u prihvatanju i odgovaranju na vaše potrebe kao što su bliskost, nežnost i komunikacija. Svoje odgovore moraju prilagoditi vašim potrebama tako što će ih ispoštovati čak i kada se one ne poklapaju u potpunosti sa njihovim potrebama, primerice: ukoliko ste usamljeni ili pod stresom, te vam je iznimno potrebna bliskost partnera, on treba da vam pruži pažnju, čak i ukoliko bi u tom trenutku radije radio nešto drugo.

Takođe, moraju svesno preispitivati svoje odluke i emocije koje su u suprotnosti sa odgovarajućim odgovorom na vaše potrebe (npr. zašto želim da se udaljim onda kada znam da je za dobrobit veze i/ili blagostanje mog partnera važno da se približim?).

 

KAKO NAPUSTITI PARTNERA KOJI VAS PERIODIČNO NAGRAĐUJE

 

Ako možete biti iskreni sa sobom da ste u vezi sa osobom koja nema iskrenu nameru prekidanja obrasca periodičnog nagrađivanja, morate doneti odluku. Da li želite život sa tom osobom, koji će izgledati isto kao sada koliko god dugo da budete zajedno? Ili je sve to ipak previše bolno i ima preveliku cenu, te ćete ustati i napustiti vezu?

Budite svesni da kada pokušate da napustite osobu koja vas periodično nagrađuje, ona će se magično transformisati u ono što ste oduvek želeli da bude. Ali, to je iluzija. Iluzija da su postali ono što želite je sama po sebi periodično nagrađivanje. To je mamac. Iluzija će trajati tačno onoliko koliko je potrebno da se vi ponovo predate vezi.

 

Biće veoma teško preboleti i zaboraviti ovu vezu zato što to nije prava emocionalna veza. To je zavisnost. Proći ćete kroz odvikavanje od supstanci koje je vaše sopstveno telo proizvodilo i upasti baš u ono što ste pokušavali da izbegnete ulaskom u tu vezu, kao što se zavisnik od droge oseća dok pokušava da prekine upotrebu.

Stoga, ne budite grubi prema sebi ako se osećate kao da ste „izgubili sebe“ u vezi i da se vaš život raspao nakon napuštanja veze. Okružite se ljudima punim podrške koji su otvoreni da razumeju složenu dinamiku zavisničkih veza i koji neće očekivati od vas da „samo prebolite tu osobu“ na prekidač.

 

Kada uspete da se oslobodite veze ovog tipa, osećaćete se kao da ste napustili paralelnu stvarnost, baš onako kao kad se zavisnik oseća kad napokon postane trezan. Moći ćete da razmišljate bistrije. Osećaćete da se vraćate onom izgubljenom ja, kao da ste ponovo pronašli sebe. Ja vam obećavam da će vremenom biti vredno onog užasnog osećanja koje je usledilo kada ste napustili vezu.

 

Periodično nagrađivanje je najmoćnija motivišuća i manipulatorska taktika na svetu. Drži vas na udici loših veza i na ivici samopoštovanja. Periodično nagrađivanje je često razlog zašto ne možemo da izgradimo stabilnost i emocionalnu sigurnost u vezi, te zašto ne možemo da napustimo vezu koja nam očigledno šteti. Večita napetost, koja je sastavni deo takve veze, direktna je pretnja našoj dobrobiti i blagostanju. Ukoliko se nalazite u takvoj vezi, vreme je da prepoznate dinamiku ponašanja i promenite je.

 

Prevele: Anita Marković i Nataša Elenkov 

Izvor: https://tealswan.com/resources/articles/intermittent-reinforcement-why-you-cant-leave-the-relationship-r210/