Ženska solidarnost

Ženska solidarnost

Nijedna žena više, nijedan tabloid više

Reakcija na Informerov intervju sa serijskim silovateljem Igorom Miloševićem

Puštanje serijskog silovatelja na slobodu i davanje istima prostora u medijima još je jedna u nizu dehumanizujućih i mizoginih praksi kojima svedočimo u javnom prostoru. Tokom prethodnih dana u medijima, čije je izveštavanje kulminiralo Informerovim intervjuom sa Igorom Miloševićem, ne samo da se stvara atmosfera parališućeg straha, već se i odgovornost za odbranu od potencijalnog nasilja prebacuje na žene koje se međusobno obaveštavaju gde mogu da kupe biber sprej, nož ili kako da nauče da se fizički odbrane.

Posebno neetički je da o svemu tome pišu mediji koji su u drugim slučajevima seksualnog nasilja dovodili u pitanje ispovesti žena žrtava istog. 

 

Iskustvo rada sa ženama koje su preživele neki oblik muškog nasilja, a posebno seksualno nasilje, pokazuje da one u kontinuitetu doživljavaju izdaju od strane sistema. Njihovo iskustvo se nipodaštava i dovodi u pitanje, a preživele najčešće prolaze kroz sekundarnu viktimizaciju i ponovno nasilje od strane institucija. Umesto da ih zaštite i donesu pravdu, institucije žene tretiraju kao podjednako krive za preživljeno nasilje.

 

Umesto što šire parališući strah i daju prostor nasilnicima, mediji imaju dužnost da postave pitanje bezbednosti žena i zašto institutcije svesno puštaju na slobodu serijskog silovatelja. U skladu sa moći i odgovornosti koju imaju, mediji treba da vrše pritisak na institucije da spreče novo i adekvatno procesuiraju ranije slučajeve nasilja. Mediji su, međutim, opet izabrali da o nasilju izveštavaju senzacionalistički i time se indirektno stavljaju na stranu nasilnika, a protiv svih žena.

Pozivamo sve javne servise i nadležne službe da istraže kako je došlo do promocije silovatelja i produkcije videa u kome je dopušteno da Milošević opisuje silovanja i eksplicitno stavlja do znanja da je i dalje opasnost po žene. On svakako nije jedini muškarac koji je pretnja po žensku bezbednost ali je barem jedan od kojeg možemo javno i kolektivno da se zaštitimo. 

 

Pored toga, zahtevamo da se intervju smesta ukloni sa svih portala, a ubuduće prate smernice Novinarki protiv nasilja. Zahtevamo da se ženama obezbedi osnovna potreba za fizičkom sigurnošću u privatnom i javnom prostoru i da se nijedan tabloid nikada više ne usudi da eksploatiše ženski strah od muškog nasilja.